Tuesday, December 1, 2015

สุสานลุงโฮ

สุสานลุงโฮ  ชมร่างของรัฐบุรุษอาวุโสของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งได้รับการอาบน้ํายาเป็นอย่างดีอยู่ในโลงแก้วภายในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิคงที่

No comments:

Post a Comment