Tuesday, December 1, 2015

สุสานลุงโฮ สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1973

สุสานลุงโฮ สร้าง ขึ้นเมื่อปีค.ศ.1973 ชมร่างของรัฐบุรุษอาวุโสของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์  ซึ่งได้รับการอาบน้ำยสุสานลุงโฮ สร้าง ขึ้นเมื่อปีค.ศ.1973 ชมร่างของรัฐบุรุษอาวุโสของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์  ซึ่งได้รับการอาบน้ำยาเป็นอย่างดีอยู่ในโลงแก้วภายในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิ คงที่ าเป็นอย่างดีอยู่ในโลงแก้วภายในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิ คงที่

No comments:

Post a Comment