Sunday, December 6, 2015

จตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์ หรือ พระราชวังหนุมานโดก้า

จตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์ หรือ พระราชวังหนุมานโดก้า ซึ่งเป็นอาคารแบบยุโรปสีขาว มีหอสูง 9 ชั้น เรียกว่า หอพสันตปุร์

No comments:

Post a Comment