Sunday, December 6, 2015

หนุมานโธกา

 หนุมานโธกา โดยรูปปั้นหนุมานนี้ตั้งบนแท่นสูงทำหน้าที่เป็นทวารบาล เพื่อรักษาประตูทางเข้าพระราชวัง

No comments:

Post a Comment