Tuesday, December 1, 2015

สวนดอกไม้เมืองหนาว

สวนดอกไม้เมืองหนาว ดาลัดได้รับการขนานนามให้เป็นเมืองดอกไม้ เพราะเมืองแห่งนี้เป็นที่ขึ้นชื่อเรื่องสีสันของดอกไม้อันงดงามหลากหลายสายพันธุ์

No comments:

Post a Comment