Tuesday, December 1, 2015

ถนนควีนส์

ถนนควีนส์ ซึ่งเป็นแหล่งขายสินค้านานาชนิด หรือท่านยังสามารถเข้าชมคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์อีกด้วย

No comments:

Post a Comment