Friday, April 8, 2016

อากิโยชิได

เป็นพื้นที่ราบสูงที่มีการก่อตัวของหินปูนในพื้นที่กว้างที่สุดในญี่ปุ่น พื้นที่ราบสูงแห่งนี้จะมองเห็นภูมิทัศน์ที่เป็นทุ่งยอดแหลมของหินปูนรูปร่างแปลกตา

No comments:

Post a Comment