Friday, April 8, 2016

สวนสาธารณะทาคาโอกะโคโจ

สวนสาธารณะทาคาโอกะโคโจ เต็มไปด้วยเสน่ห์มากมายในบริเวณเล็ก ๆ ชื่อแปลว่า "สวนสาธารณะปราสาทโบราณ" ซึ่งอาจทำให้นึกถึงภาพของซากปราการหรือหอคอยกลางแจ้ง แต่ทาคาโอกะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของปราสาท แต่คำว่า "ปราสาทโบราณ" นั้นหมายถึงรูปร่างและผังของสวนสาธารณะแห่งนี้ซึ่งยังอนุรักษ์ไว้ทั้งคูน้ำ สระน้ำ และวัสดุเสริมแกร่งของกำแพงในสมัยก่อน และในฤดูใบไม้ผลิ ในสวนแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ชมดอกซากุระที่สวยงามมาก

No comments:

Post a Comment