Friday, April 15, 2016

ดอกอาซาเลีย

ดอกอาซาเลีย บริเวณเทือกเขาอาโสะ เมื่อเข้าฤดูใบไม้ผลิของญี่ปุ่นดอกไม้นานาชนิดเริ่มผลิดอกบานหนึงในนั้นคือ อาซาเลีย(Azalea)หรือที่รู้จักกันในชื่อกุหลาบพันปีนั่นเองหรือที่คนญี่ปุ่นเรียกว่าดอกสึสึจิ

No comments:

Post a Comment