Friday, April 15, 2016

สวนเคนโระคุเอน


สวนเคนโระคุเอน
สวนญี่ปุ่นที่สวยงาม มีพื้นที่ 11.4 เฮกตาร์ ตั้งอยู่บนจุดที่สูงทางตอนกลางของ Kanazawa จากสัดส่วนและความงดงามทำให้สวนแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสวนของขุนนางศักดินาที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น

No comments:

Post a Comment