Thursday, April 7, 2016

Hakodate Meiji-kan

Hakodate Meiji-kan
ไปรษณีย์เก่าเมจิคัน ซึ่งเป็นอาคารอิฐเก่าแก่ที่ได้รับการ บูรณะเป็นห้างสรรพสินค้า สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาตร์ของเมือง

No comments:

Post a Comment