Friday, April 8, 2016

สวนสาธารณะมัตสึคาว่า

 สวนสาธารณะมัตสึคาว่า เป็นสถานที่พักผ่อนของชาวเมืองโทยามะ ถือเป็นสถานที่ขึ้นชื่อเรื่องดอกซากุระซึ่งโดดเด่นในจังหวัด ในช่วงฤดูใบไม้ผลิจะคับคั่งไปด้วยผู้คนมากมายที่มาชมความงามของดอกซากุระ นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำมัตสึคาว่า ที่ไหลผ่านข้างสวนสาธารณะ ริมฝั่งแม่น้ำจัดทำเป็นสวนประติมากรรมที่ดึงดูดสายตาผู้คนที่ผ่านไปมา ทัศนียภาพที่กว้างขวางเมื่อมองมาจากเรือที่ลอดสะพาน 7 สะพานซึ่งแตกต่างกับการมองบนพื้นดินอย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะฉากทิวทัศน์ของฤดูใบไม้ผลิในตอนที่ลอดอุโมงค์ซากุระถือเป็นไฮไลท์ ชาวโทยามะใช้ชีวิตโดยรู้สึกว่าแม่น้ำเป็นสิ่งหนึ่งที่ผูกพันกันอย่างใกล้ชิด

No comments:

Post a Comment