Thursday, April 7, 2016

เมืองโซอุนเคียว


เมืองโซอุนเคียว
หมู่บ้านเล็กๆ อันแสนน่ารักที่อยู่ท่ามกลางหุบผาสูงในอุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง เป็นแหล่งน้ำแร่ออนเซนที่มีชื่อโด่งดัง

No comments:

Post a Comment