Friday, April 8, 2016

ช้อปปิ้ง ชินไซบาชิ


ช้อปปิ้ง ชินไซบาชิ
เป็นแหล่งรวมทั้งร้านอาหารหลากหลาย อาหารขึ้นซื้อของเมืองที่มีมากมายหลายร้าน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ในย่านนี้ยังมีห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ ที่มีชื่อเสียง มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อหา

No comments:

Post a Comment