Thursday, April 7, 2016

เมืองเก่าโมโตมาชิ

บริเวณนี้เป็นเนินลาดเอียงขึ้นไปตามเชิงเขา เมื่อมองลงมาจากถนนที่ตัดขึ้นสู่ด้านบน จะทำให้เห็นวิวทิวทัศน์ของท่าเรือ มีสิ่งปลูกสร้างที่น่าสนใจมากมาย

No comments:

Post a Comment