Friday, April 8, 2016

สวนเซนกาเนน

สวนสไตล์ญี่ปุ่น ที่มีต้นไม้นานาชนิดและลำธาร ที่ถูกประดับตกแต่งไว้ในสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิม ท่ามกลางวิวที่สวยงามเห็นอ่าวคาโกชิม่าและภูเขาไฟซากุระจิมะ

No comments:

Post a Comment