Friday, April 15, 2016

สวนดอกไม้นาบะนาโนซาโต้


สวนดอกไม้นาบะนาโนซาโต้
เป็นสวนอีกแห่งหนึ่งที่ได้รับความนิยม จากชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเรื่องพันธุ์ ดอกไม้หรือว่าลักษณะของกาจัดสวนดอกไม้ ซึ่งในแต่ละฤดู ก็จะมีการจัดดอกไม้ที่เปลี่ยนแปลงกันออกไปตามฤดูกาล

No comments:

Post a Comment