Thursday, April 7, 2016

ชินจูกุ

 ชินจูกุ เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญอีกแหล่ง หนึ่งของโตเกียว ที่ชินจูกุจะมีร้านค้าหลากหลายให้จับจ่ายครบทุกชนิด ไม่ว่าจะ เป็นเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย สินค้ามียี่ห้อ (แบรนด์ต่างๆ) เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้า มือสอง ร้านขายยา และยังรวมไปถึงแหล่งบันเทิงกลางคืนและร้านอาหารต่างๆ

No comments:

Post a Comment