Friday, April 15, 2016

นั่งรถไฟหัวจักรไอน้ำโทมัส เดอะ แทงค์


นั่งรถไฟหัวจักรไอน้ำโทมัส เดอะ แทงค์
รถไฟขบวนพิเศษที่วิ่งบนเส้นทางสายรถไฟ Oigawa จ.ชิสึโอกะ ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น ชมความงามของธรรมชาติ ขุนเขา และไร่ชาเขียว

No comments:

Post a Comment