Thursday, April 7, 2016

สวนสาธารณะมัตสึมาเอะ

สวนสาธารณะมัตสึมาเอะ ที่นี่เป็นที่รู้จักทั่วประเทศ ในนามของ "ดินแดนซากุระ" มีต้นซากุระกว่า 10,000 ต้น รวม 250 ชนิด ในจำนวนนั้น 80% เป็นต้นซากุระดอกซ้อนแปดชั้น(ยาเอะซากิ) จะเห็น ซากุระที่บานซ้อนกันได้ที่นี่ เนื่องจากมีต้นซากุระหลากหลายชนิด ทำให้ที่นี่เป็นที่ที่ชมซากุระได้นานถึงหนึ่งเดือนเต็ม นอกจากนี้แล้วยังมีต้นซากุระ พันธุ์หายากที่มีเฉพาะที่นี่อีกด้วย

No comments:

Post a Comment