Friday, April 8, 2016

เทศกาลดอกชิบะซากุระ ณ Kamunosato Rokutan

เทศกาลดอกชิบะซากุระ ณ Kamunosato Rokutan
เทศกาลดอกชิบะซากุระ ซึ่งมีพื้นที่กว้างที่สุดในญี่ปุ่นฝั่งตะวันตกถึง 5,000 ตารางเมตร นอกจากชิบะซากุระยังมีดอกนาโนะฮะนะ ดอกไม้บานตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม ดอกมีรูปร่างคล้ายกับดอกซากุระ มีหลายสีเช่นสีชมพูอ่อน สีแดง สีม่วงอ่อน หรือสีขาว ชิบะหมายถึงต้นหญ้าใน (ภาษาญี่ปุ่น) ที่ถูกเรียกว่า ชิบะซากุระเพราะมีรูปร่างดอกคล้ายดอกซากุระแต่บานอยู่บนพื้นดินคล้ายต้นหญ้า สามารถทนความร้อนได้ดี

No comments:

Post a Comment