Friday, April 15, 2016

ปราสาทมัตทสึโมโต้ หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ "ประสาทอีกา"

ปราสาทมัตทสึโมโต้ หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ "ประสาทอีกา" เพราะความที่มีสีดำสนิทเกือบทั้งปราสาท ถูกสร้างขึ้นในปี 1504 เป็นปราสาทในยุคต้นๆของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในเมือง จังหวัดนากาโน ตัวหอปราสาทถูกสร้างเสร็จสมบูรณ์ราวปลายศตวรรษที่ 16 โดยภายในถูกบูรณะมาให้คงความเป็นปราสาทแบบญี่ปุ่นคือทำด้วยไม้ดั้งเดิมในยุคนั้น และด้านนอกประดับปราสาทในญี่ปุ่นที่มีความสวยงามที่สุด

No comments:

Post a Comment