Friday, April 8, 2016

อนุสรณ์สถานอะตอมมิกโดม


อนุสรณ์สถานอะตอมมิกโดม
คือสิ่งที่เหลืออยู่ของอาคารกรมอุตสาหกรรมของจังหวัดฮิโรชิม่า หลังการระเบิดได้กลายเป็นหนึ่งในไม่กี่อาคารที่ยังเหลือรอดมาได้และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย

No comments:

Post a Comment