Friday, April 8, 2016

สวนดอกไม้อิโคมะ โคเกน (Ikoma Kogen)

สวนดอกไม้อิโคมะ โคเกน (Ikoma Kogen) ทุ่งดอกไม้ที่เป็นที่มีชื่อเสียงของจังหวัดมิยาซากิ จะสลับกันผลิบานหลากหลายสายพันธุ์ตามแต่ละเดือน ซึ่งจะสามารถเข้าชมได้แค่ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤศจิกายนเท่านั้น ซึ่งเดือนเมษายนนี้เป็นฤดูกาลของดอกป๊อปปปี้ นำท่านชม ทุ่งดอกป๊อปปี้ สีสันสดใสสวยความ ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับธรรมชาติและสีสันของดอกไม้ถ่ายรูปเก็บความประทับใจ

No comments:

Post a Comment