Friday, April 8, 2016

หมู่บ้านซึมาโกะจุกุ

เป็นหนึ่งในโครงการแรกๆ ของประเทศที่อนุรักษ์และคงรูปแบบของสิ่งปลูกสร้างสมัยเอโดะ เมื่อเดินเข้าไปในถนนที่ซึมาโกะ คุณจะรู้สึกเหมือนกับได้ย้อนเวลากลับเข้าไปในสมัยเอโดะ

No comments:

Post a Comment