Friday, April 8, 2016

เขตวนอุทยานแห่งชาติอาโซะ

ภูเขาไฟอาโซะถูกจัดเป็นภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก นำท่านขึ้นสู่ยอดเขาโดยกระเช้าท่านจะได้ชมปากปล่องที่เบื้องล่างเป็นน้ำกำมะถันสีมรกต แลดูเหมือนทะเล

No comments:

Post a Comment