Friday, April 15, 2016

บ่อน้ำร้อนจิโกคุ หรือบ่อน้ำพุร้อนขุมนรก

บ่อน้ำร้อนจิโกคุ หรือบ่อน้ำพุร้อนขุมนรก เป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เกิดขึ้นภายหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบไปด้วยแร่ธาตุที่เข้มข้น เช่น กำมะถัน แร่เหล็ก โซเดียม คาร์บอเนต เรเดียม เป็นต้น และร้อนเกินกว่าจะลงไปอาบได้ แล้วบ่อที่นี่ก็ตั้งชื่อให้น่ากลัวตามลักษณะภายนอกที่เห็นกัน นำท่านชม บ่อนรกสีแดง และ บ่อนรกสีฟ้า บ่อที่โดดเด่นและสวยที่สุดซึ่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดัง

No comments:

Post a Comment