Friday, April 15, 2016

ล่องเรือชมเมือง


ล่องเรือชมเมือง
สองริมฝั่งยังมีอาคารโกดังสินค้าที่ก่อสร้างด้วยอิฐแดงในช่วงต้นศตวรรษที่20มีความงามของดอกไม้ในแต่ละฤดูใบไม้ผลิหรือดอกไอริชสีม่วงขาวในฤดูร้อนให้ได้ชมกันด้วย

No comments:

Post a Comment