Friday, April 8, 2016

สะพานคินไตเคียว (Kintaikyo Bridge)

สะพานคินไตเคียว (Kintaikyo Bridge)
สะพานคินไตเคียว สะพานไม้ที่ใหญ่ที่สุดซึ่งข้ามแม่น้ำนิชิกิอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ ตัวสะพานเป็นไม้ 5 โค้ง สร้างโดยใช้วิธีการเข้าไม้เท่านั้น โดยไม่ใช้ตะปูแม้ตัวเดียว ในอดีตมีเพียงแต่ชนชั้นซามูไรเท่านั้นที่สามารถข้ามสะพานแห่งนี้ได้

No comments:

Post a Comment