Thursday, April 7, 2016

ฟาร์มโทมิตะ

ฟาร์มโทมิตะ ซึ่งเป็นฟาร์มแห่งแรกของเมืองฟุราโน่ ที่ริเริ่มปลูกดอกลาเวนเดอร์ขึ้น ให้ท่านได้ถ่ายภาพดอกไม้นานาชนิด เป็นจุดเด่นที่ทำให้นักท่องเที่ยวอยากเดินทางมาเยี่ยมชมฟาร์มแห่งนี้ ฟาร์มเหล่านี้จะปลูกแซมด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นสีม่วง สีชมพู สีเหลือง สีขาว และจะมีโรงปลูกดอกลาเวนเดอร์ให้ท่านได้ชม หรือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากส่วนต่าง ๆ ของดอกลาเวนเดอร์ อาทิ ไอศกรีม หรือเครื่องหอม

No comments:

Post a Comment