Thursday, April 7, 2016

สวนฮามานะสึฮิลล์


สวนฮามานะสึฮิลล์
เขตพื้นที่สีเขียวที่มีเนินเขาสลับซับซ้อนกัน ด้านนึงเป็นภูเขาใหญ่ อีกด้านมีทะเลล้อม ให้ท่านได้เดินชมธรรมชาติที่มีอากาศแสนบริสุทธิ์ ถ่ายรูปตามมุมสวยๆมากมาย

No comments:

Post a Comment