Tuesday, April 5, 2016

ล่องเรือชมคาบสมุทรชิเรโตโกะ

ล่องเรือชมคาบสมุทรชิเรโตโกะ
ชมความงดงามที่เกิดจากการรังสรรค์จากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นความงามของน้ำตกหรือถ้ำริมผา นอกจากนี้ไฮไลท์ของการล่องเรือ คือ ท่านอาจจะได้พบกับสัตว์หายากต่างๆ ที่อยู่ตามชายฝั่งนี้ อุทยานแห่งชาติชิเรโตโกะถูกบันทึกให้เป็นมรดกโลกเมือปี 2005

No comments:

Post a Comment