Thursday, April 7, 2016

จิโกคุดานิ

เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไม่ดับจึงก่อให้เกิดน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือด มีไอน้ำ ควัน จากกำมะถัน ทำให้กลายเป็นแหล่งบ่อน้ำร้อนธรรมชาติ

No comments:

Post a Comment