Thursday, April 7, 2016

เมืองโนโบริเบทสึ

เมืองท่องเที่ยวซึ่งตั้งอยู่ใน เกาะฮอกไกโด ได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานตากอากาศ ที่มีบ่อน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด

No comments:

Post a Comment