Wednesday, May 13, 2015

มหัศจรรย์ บราซิล - เปรู 10 วัน (AF)

มหัศจรรย์ บราซิล - เปรู 10 วัน (AF)
(ไฮไลท์.....ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปเยือน 3 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก)
เที่ยวครบ 3 สิ่งมหัศจรรย์แห่งอเมริกาใต้สุดฮิป
รูปปั้นพระเยซูคริสต์แห่งริโอเดอจาเนโร/น้ำตกอิกวาสุอันยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก มาชูปิคชู เมืองลี้ลับแห่งอาณาจักรอินคา

ริโอเดอจาเนโร  - เคเบิ้ลคาร์ขึ้นชูการ์โลฟ - 
พระเยซูคริสต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (Christ The Redeemer) - น้ำตกอิกวาซุ -
ล่องเรือเจทมาคูโค ชมน้ำตกอิกวาสุ ดินเนอร์พร้อมชมโชว์ -
ลิมา (เปรู) ถิ่นกำเนิดจักรวรรดิอินคา - คูซโก้ - มหัศจรรย์ มาชูปิคชู


No comments:

Post a Comment