Tuesday, May 5, 2015

เกาะบาหลี ส่วนหนึ่งของประเทศอินโดนีเซีย

บาหลีมีเมืองเอกชื่อว่า เดนปาซาร์ แต่ก่อนนั้นบาหลีเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรมัชปาหิตและยังเคยเป็นส่วนหนึ่งของฮอลันดาเมื่อ ค.ศ.1343 หลังจากนั้นอินโดนีเซียแยกตัวออกจากฮอลันดาโดยนายซูการ์โนและฮัตตา ในปัจจุบันบาหลีเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอินโดนีเซีย

        ประชากรในบาหลี 89 % เป็นชาวบาหลี ที่เหลือนั้นจะเป็นชาวชวาและเชื้อชาติอื่นๆ ในเรื่องของศาสนาส่วนใหญ่แล้วนับถือฮินดู 93 % นับถือมุสลิม 5 % นับถือคริสต์ 2 % และนับถือพุทธ 0.64 % บาหลีนั้นเปรียบเหมือนสวรรค์บนดินของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก จึงไม่แปลกที่จะมีนักท่องเที่ยวนิยมมาทัวร์บาหลีกันเป็นจำนวนมาก เกาะบาหลีถูกขนานนามว่าเป็น อัญมณีแห่งมหาสมุทรอินเดีย บาหลีอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอินโดนีเซียที่เกาะบาหลีมีความหลากหลายและมีเสน่ห์เป็นอย่างมากจึงมีชื่อเรียกอยู่มากมายเช่น เกาะแห่งพระเจ้า เป็นจุดรุ่งอรุณของโลก เป็นต้นชื่อเหล่านี้เกิดขึ้นจากความประทับใจจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่ได้ลองมาทัวร์บาหลี สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศและทัศนียภาพที่สวยงาม บาหลีเป็นเกาะที่อยู่ห่างไกลแต่ให้ความรู้สึกที่เป็นอาเซียและยังเป็นเกาะที่มีความสวยงามมากที่สุดในเอเชียแปซิฟิก ส่วนในเรื่องของการเดินทางนั้นก็สะดวกสบายมีสายการบินบินตรงมายังเกาะบาหลีทุกวันจากเมืองต่างๆทั่วโลก และเดินทางต่อด้วยรถโค้ช บาหลีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีแค่ 2 ฤดู ก็คือ ฤดูร้อนจะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน-ตุลาคม และ ฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-มีนาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 20-33องศาเซลเซียส ตลอดทั้งปี หากนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมาทัวร์บาหลีในช่วงฤดูร้อนนั้นอยากแนะนำให้เตรียมหมวก ครีมกันแดดให้พร้อมเพราะในฤดูร้อนแดดจะแรงมากอาจจะเผาผิวหนังคุณได้ความเตรียมมาให้เพียงพอต่อตนเอง ในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาทัวร์บาหลีเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงปิดเทอมและช่วงสงกรานต์ของประเทศไทยด้วย ในเรื่องของที่พักราคาก็จะประมาณเดียวกับที่ภูเก็ตในประเทศไทยแต่ที่บาหลีนักท่องเที่ยวจะได้ชมความงดงามของธรรมขาติ วัด สถานที่ต่างๆ รวมไปจนถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างออกไปของบาหลี

        เกาะบาหลีนั้นนักท่องเที่ยวจะได้พบกับกลิ่นอายของน้ำทะเลยามเช้าที่แสนจะสดชื่นและนักท่องเที่ยวอาจจะเดินขึ้นไปบนภูเขาไฟคินตามณีก็ได้ นักท่องเที่ยวจะตื่นตาตื่นใจกับความงดงามของขุนเขาที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก และบนภูเขานี้ยังมีจุดชมวิวที่สวยที่สุดในบาหลี นอกจากนี้ยังได้ชมความงามของภูเขาไฟกุหนุงอากุงที่มีระกับความสูงจากน้ำทะเลประมาณ 3,142เมตร ภูเขาไฟแห่งนี้ที่ชาวบาหลีเชื่อกันว่าเป็นที่สถิตของมวลเทพเจ้าต่างๆ

No comments:

Post a Comment