Tuesday, May 5, 2015

พิพิธภัณฑ์กู้กงแห่งชาติ

พิพิธภัณฑ์กู้กง เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของไต้หวัน พิพิธภัณฑ์กู้กงสร้างในปี ค.ศ.1962 ซึ่งมีต้นแบบมาจากพระราชวังโบราณในกรุงปักกิ่ง พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เดิมนั้นมีชื่อว่า พิพิธภัณฑ์ จง ซาน ในภายหลังจึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น พิพิธภัณฑ์กู้กงแห่งชาติ

        พิพิธภัณฑ์กู้กงแห่งชาติ ภายในนั้นเป็นที่เก็บวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณซึ่งมีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีของที่เลอค่าทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่มากกว่า 620,000 ชิ้น จากทุกๆราชวงศ์ของจีน ซึ่งจะประกอบไปด้วย ภาพเขียน หนังสือ แผ่นป้าย เครื่องทองแดง เครื่องหยก เครื่องเซรามิก เครื่องเขียนโบราณ เครื่องแกะสลัก งานปัก งานทอมือ หนังสือและสิ่งของอื่นๆอีกกว่า 14 ประเภท มีความที่มีจำนวนอยู่เยอะจึงได้ทำการหมุนเวียนกันมาจัดแสดงในทุกๆ 3 เดือน และนอกจากนี้ยังมีห้องจัดแสดงหยกที่ล้ำค่าให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทัวร์ไต้หวันโดยเฉพาะหยกแกะสลักเป็นรูปผักกาดขาวที่มีตั๊กแตนเกาะอยู่ ซึ่งได้รับการจัดอันดับในความสวยงามเป็นอันดับ 1 ของโลก รวมไปจนถึงหยกหมูสามชั้น งาช้างและแกะสลัก 17 ชั้นและตราสัญลักษณ์ของจักรพรรดิเฉียนหลงที่ยิ่งใหญ่ก็จัดแสดงให้นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ไต้หวันได้ชมกันในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ด้วย ภายในของพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็น 3 ชั้น ชั้นที่ 1 จะแสดงงานเอกสารโบราณและหนังสือที่หายาก ศิลปะและเครื่องเรือนในสมัยราชวงศ์ชิง และงานประติมากรรมทางพุทธศาสนา ชั้นที่ 2 จัดแสดงภาพวาด ศิลปะคัดลายมือ และงานเซรามิค ภาพวาดนั้นเป็นภาพวาดแบบจีนส่วนใหญ่จะเป็นภาพวาดทัศนียภาพป่าเขา ต้นสน และภาพวาดดอกไม้สีสันสดใส และภาพที่สะดุดตาคือภาพวาดไม้ขนาดใหญ่บนหน้าผาซึ่งถ้ามองผ่านๆก็เป็นเหมือนภาพวาดทั่วไปแต่ในภาพนั้นซุกซ่อนนกไว้หลากหลายชนิด ส่วนห้องแสดงงานเซรามิค ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนั้นมีความประณีตและงดงามเป็นอย่างมาก ระหว่างทางขึ้นชั้นที่ 2 กับชั้นที่ 3 นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ไต้หวันจะเดินผ่านจุดที่ขายของที่ระลึกก็คือ หัวผักกาดมีตั๊กแตนตัวเขียวเกาะอยู่ ในชั้นที่ 3 นั้นจะเป็นห้องแสดงงานหยกแกะสลัก งานหยกแกะสลักที่เป็นจุดเด่นที่สุด เป็นหยกแกะสลัดรูปผักกาดและมีตั๊กแตนตัวสีเขียวเกาะอยู่ ซึ่งเป็นงานแกะสลักที่มีผีมือที่ยอดเยี่ยมและยังเป็นงานที่มีความประณีตเป็นอย่างมาก สีธรรมชาติของหยกนั้นยังเป็นตัวเสริมให้งานหยกที่เกาะสลักชิ้นนี้กลายเป็นผลงานที่มีระดับที่สวยงามสุดยอด

        พิพิธภัณฑ์กู้กงแห่งชาติภายในนั้นยังมีสิ่งของที่ไว้จัดแสดงไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมและศึกษางานประวัติศาสตร์อีกมากมาย ซึ่งถือว่าเยอะมากๆ

No comments:

Post a Comment