Wednesday, May 13, 2015

ประเทศที่ ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ของประเทศไทย

- ถ้าพำนักไม่เกิน 180 วัน
ปานามา ปานามา

- ถ้าพำนักไม่เกิน 90 วัน
เกาหลีใต้ เกาหลีใต้
เปรู เปรู
เอควาดอร์ เอควาดอร์
อาร์เจนตินา อาร์เจนตินา
บราซิล บราซิล
ซีลี ชิลี

- ถ้าพำนักไม่เกิน 30 วัน
มาเลเซีย มาเลเซีย
อินโดนีเซีย อินโดนิเซีย
แอฟริกาใต้ แอฟริกาใต้
ฮ่องกง ฮ่องกง
ลาว ลาว
เวียดนาม เวียดนาม
มัลดีฟส์ มัลดีฟส์
เซเชลล์ เซเชลล์
มาเก๊า มาเก๊า
ตุรกี ตุรกี
รัสเชีย รัสเชีย
สิงคโปร์ สิงคโปร์
มองโกเลีย มองโกเลีย

- ถ้าพำนักไม่เกิน 21 วัน
ฟิลิปปินล์ ฟิลิปปินล์

- ถ้าพำนักไม่เกิน 15 วัน
ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น

- ถ้าพำนักไม่เกิน 14 วัน
บรูไน บรูไน
กัมพูชา กัมพูชา
บาห์เรน บาห์เรน

No comments:

Post a Comment