Saturday, May 9, 2015

วัดผ่องดออูถือเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของชาวอินเล

 วัดผ่องดออูถือเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของชาวอินเล นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์พม่าจะสังเกตได้ว่าชาวพม่านั้นมีความศรัทธาสูงในศาสนาของที่พวกเขานั้นนับถือเขาจะทุ่มเทเงินทองข้าวของเพื่อเป็นพุทธบูชา

วัดผ่องดออูเกิดจากการถมทะเลสาบด้วยความศรัทธาของชาวอินคาและชาวไทใหญ่ที่ได้สร้างวัดและวิหารขึ้นมาเพื่ออยู่คู่กับทะเลสาบแห่งนี้ หากนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์พม่ายังทะเลสาบอินเลแห่งนักท่องเที่ยวจะเห็นวิหารที่ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นภายในวิหารจะมีภาพวาดต่างๆที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา บริเวณตรงกลางของวิหารนั้นจะมีบุษบกยกพื้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป 5 องค์ ซึ่งเป็นที่นับถือเป็นอย่างมากของชาวอินคาและอีกหลายชนเผ่า ลักษณะของพระเป็นเหมือนก้อนกลมๆ มีคนเล่าว่าก้อนกลมๆนั้นคือพระบัวเข็ม ซึ่งแกะสลักจากกิ่งไม้พระศรีมหาโพธิ์ ลงรักปิดทองเป็นรูปพระเถระนั่งก้มหน้ามีใบบัวคลุมศีรษะ และมีเข็มหมุดปักอยู่ตามลำตัวหลายแห่ง องค์พระนั่งอยู่บนฐานดอกบัวหงาย ดอกบัวคว่ำรองรับ เมื่อลองหงายใต้ฐานองค์พระดูจะพบลายลักษณ์ปั้นทรงนูนต่ำรูปดอกบัวใบบัวและรูปปลา ส่วนทองคำที่มาหุ้มองค์พระนั้นเป็นแผ่นทองที่ชาวบ้านนำมาปิดทองติดต่อกันเป็นเวลานานจึงทำให้มองไม่เห็นรูปร่างขององค์พระ มีชาวบ้านเล่ากันว่าพระพุทธรูปทั้ง 5 องค์นี้ถูกพบในถ้ำแห่งหนึ่งเมื่อปี 1359 ต่อมามีการอัญเชิญมาให้ผู้คนนั้นกราบไหว้บูชา ต่อมาเจ้าชายองค์หนึ่งได้สร้างวัดนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นที่ประดิษฐานของพระบัวเข็มทั้ง 5 องค์จนถึงปัจจุบัน พระบัวเข็มนั้นถือว่าเป็นพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และมีอภินิหารเป็นอย่างมากทั้งในการเอาชนะศัตรูหมู่มาร และในการบังเกิดความอุดมสมบูรณ์ ความร่ำรวยกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทัวร์พม่าและได้มีโอกาสมาสักการะ ซึ่งรูปแบบของการบูชานั้นก็แปลกแตกต่างจากสถานที่อื่นๆ

ในทุกๆปีของเดือนตุลาคมในช่วงที่ออกพรรษาชาวอินคาจะจัดงานที่ยิ่งใหญ่ในทะเลสาบอินเล นั่นก็คือ ชาวอินคาจะอัญเชิญพระบัวเข็มลงเรือการเวกซึ่งถือเป็นนกในตำนานของชาวพม่า จากนั้นจะแห่ไปรอบๆทะเลสาบ โดยจะมีเรืออื่นๆร่วมในขบวนซึ่งเป็นขบวนที่งดงามมากนับร้อยลำเลยทีเดียว รวมถึงการพายเรือด้วยเท้าลำละหลายคน ขบวนแห่นั้นจะมีประมาณ 15 วัน จะแห่ไปตามวัดต่างๆ 15 แห่งบริเวณรอบๆทะเลสาบ เพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้ กิจกรรมที่สำคัญที่สุดของชาวอินทา ซึ่งเป็นความใฝ่ฝันของพวกเด็กหนุ่มที่จะได้มีโอกาสลงเรือพายด้วยเท้าในขบวน หรือเข้าร่วมการแข่งขันพายเรือระหว่างหมู่บ้าน และนอกจากนี้ยังมีทั้งคนพม่าและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่างมาชมพิธีและกราบไหว้พระบัวเข็มมากมายในแต่ละปี

No comments:

Post a Comment