Tuesday, May 5, 2015

อุทยานเหย่หลิ่ว(Yehliu Geo Park)

อุทยานเหย่หลิ่ว

        เหย่หลิ่ว(Yehliu Geo Park) มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งเต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปร่างต่างๆแปลกตาและสวยงามมาก หินเหล่านี้เกิดขึ้นจากการกัดกร่อนของน้ำทะเลและลม และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก

        เหย่หลิ่วตั้งอยู่บริเวณเหนือสุดของไต้หวัน ครอบคลุมเนื้อที่ทั้งหมด 45กิโลเมตร ลักษณะทางภูมิศาสตร์และสภาพภูมิอากาศของชายฝั่งทะเลเหนือมีชายฝั่งลักษณะที่แตกต่างจากชายฝั่งอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านของธรณีวิทยา นิเวศวิทยา และทรัพยากรทางทะเล นอกจากนี้ ยังมีทัศนียภาพของภูเขาและทะเล รวมถึงชายหาดหินที่งดงามเป็นอย่างมาก นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ไต้หวันจะเห็นโขดหินชะง่อนทรายต่างๆอาทิ หินเศียรราชินีและรองเท้าเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู้ รังผึ้ง ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากทั้งเกาะไต้หวันเองและทั่วโลก ธรรมชาตินั้นได้สร้างสรรค์อุทยานเหย่หลิ่วซึ่งเป็นที่รู้จักกันเพราะเป็นที่ตั้งของหินรูปร่างที่งดงามแปลกตามากซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทำของลมและน้ำทะเล บริเวณหน้าอุทยานนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ไต้หวันสามารถซื้อตั๋วได้ทางด้านขวาของป้ายค่าเข้าชมนั้นประมาณ 50 nt เมื่อเดินเข้าไปจะมีป้ายที่อธิบายรูปร่างของหินต่างๆว่ามีรูปทรงคล้ายกับอะไรบ้างเมื่อเดินเข้าไปในห้องvisitor centerจะมีโปรชัวร์ให้นักท่องเที่ยวได้หยิบอ่านได้ฟรี ภายในจะมีทั้งสัปปะรด กอริล่า และอีกมากมายอีกทั้งยังมีวีรบุรุษที่ช่วยเด็กตกน้ำแต่ตนเองนั้นจมน้ำตายแทน ทางอุทยานจึงได้สร้างอนุสาวรีย์ไว้ให้ ในอุทยานแห่งนี้มีหินที่แนะนำอยู่ประมาณ 35 รายการ เมื่อนักท่องเที่ยวเดินตามทางไปเรื่อยๆจะพบกับหินชุดแรกจะเป็นหินต่ำๆ แปลกตาให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปได้ตามสบายทั้งบรรยากาศรอบๆก็สวยงาม นอกจากนี้ก็ยังมีหินเทียนไขจุดนี้คนจะเยอะมาก ยิ่งในช่วงของฤดูหนาวอากาศที่นี่จะเห็นสบายมากๆเหมาะแก่การมาเดินชมหินต่างๆแปลกตาซึ่งถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์มาก เดินไปตามทางก็จะเจอกับหินเว้า ที่มีลักษณะคล้ายกับโต๊ะนั่งจุดนี้เป็นจุดที่ยอดนิยมมากนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปในจุดนี้เป็นอย่าง ซึ่งน่าอัศจรรย์มากสิ่งเหล่านี้ เกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเล ลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ถือได้ว่าเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติในการบรรจงสร้างทัศนียภาพที่งดงามและดูแปลกตา โดยเฉพาะพระเศียรราชินีและรองเท้าเทพธิดา ที่เป็นจุดสำคัญของเหยหลิ่วเลนทีเดียวจึงไม่อยากให้นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ไต้หวันพลาดกับสิ่งที่ธรรมชาติสร้างสรรค์เหล่านี้

        สถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเลยละคะ ด้วยบรรยากาศโดยรอบซึ่งหน้าหลงใหลเป็นอย่างมาก

No comments:

Post a Comment