Wednesday, May 13, 2015

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต โกเบ 5 วัน 4 คืน

เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต เยี่ยมชมมรดกโลก “วัดคิโยมิสึ”
ตื่นตากับอุโมงค์เสาโทริอิสีแดงส้มนับพันต้น ณ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
ชมสถาปัตยกรรมแบบโจโด เยือนดินแดนอันบริสุทธิ์ ณ วัดเบียวโดอิน
แวะชิมซอฟครีมชาเขียวละมุนลิ้นและซื้อของฝากที่ถนนชาเขียวอุจิ
เที่ยวเมืองท่าโกเบ ช้อปปิ้งจุใจในบรรยากาศริมทะเลที่ฮาเบอร์แลนด์
ชมสะพานอาคาชิไคเคียว สะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก
ขึ้นภูเขาร็อกโกะ ชมวิวเมืองโกเบแบบ 360 องศา
อิสระ 1 วันเต็ม ให้ท่านได้เลือกท่องเที่ยวตามใจชอบ หรือเลือกไปสัมผัสโลกแห่งเวทมนต์กับโซนใหม่ “แฮร์รี่ พอตเตอร์” ที่ UNIVERSAL STUDIO

วันแรก : กรุงเทพฯ –สนามบินคันไซ – โรงแรมที่พัก
DAY 1 : Depart to Kansai Airport  By TG672 (11.00-18.10) - Hotel

    เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ TG672
    ที่พัก KANSAI BEST WESTERN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง : เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดเบียวโดอิน – ถนนชาเขียวอุจิ – โอซาก้า
DAY 2 : Kyoto - Kiyomizu Dera - Fushimi Inari Shrine - Byodoin Temple - Uji Road - Osaka - Hotel 

    วัดคิโยมิสึหรือวัดน้ำใส วัดที่มีอายุเก่าแก่ยาวนานกว่า 1,500 ปี และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก 
    ชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริหรือศาลเจ้าจิ้งจอกขาว เป็นศาลเจ้าในศาสนาชินโต โดยสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่ “เทพอินาริ” เทพแห่งกสิกรรม เพื่อให้พื้นที่บริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์ ได้ผลผลิตดี 
    วัดเบียวโดอินวัดเก่าแก่ทางพุทธศาสนาและเป็นวัดที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของเกียวโต เป็นสถานที่ที่งดงามดั่งดินแดนอันบริสุทธิ์และถือเป็นส่วนหนึ่งของอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์เกียวโต 
    “ถนนชาเขียว อุจิ” ซึ่งที่นี่มีร้านขายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากชาเขียวเต็มทั้งสองฝั่งถนน  เพียงแค่ท่านเดินเข้ามาในบริเวณนี้ก็จะได้กลิ่นของชาเขียว ที่ส่งกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วถนน  มีผลิตภัณฑ์ที่ทำจากชาเขียววางจำหน่าย
    ที่พัก OSAKA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม : อิสระท่องเที่ยวเมืองโอซาก้า หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ  (ไม่มีบริการรถบัส)
DAY 3 : Osaka Free day Travel or Buy Option Universal Studio (Pay More 2,600 THB/PAX) - Hotel (No bus service)

    อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งย่านดังของโอซาก้า (ไม่มีบริการรถบัส)   
    หรือท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ(จ่ายเพิ่มท่านละ 2,600 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) 
    ที่พัก OSAKA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ : โอซาก้า – โกเบ – สะพานอาคาชิ ไคเคียว – ชมวิวบนภูเขาร็อกโกะ – ช้อปปิ้งฮาเบอร์แลนด์ – ริงกุ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ต – คันไซ
DAY 4 : Osaka - Kobe - Akashi Kaikyo Bridge - Mt.Rokko - Shopping Haberland - Ringu Premium Outlet  - Hotel

    สะพานอาคาชิไคเคียวสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก ตั้งอยู่ระหว่างโกเบและเกาะอาวาจิ และเป็นส่วนหนึ่งของทางด่วน Kobe-Awaji-Naruto(1 ใน 3 ทางด่วนที่เชื่อมต่อเกาะฮอนชูกับชิโกกุ) 
    ชมวิวบนภูเขาร็อกโกะ ซึ่งเป็นจุดชมวิวและเส้นทางปีนเขาที่เป็นที่นิยม จากบนยอดเขา ท่านสามารถมองเห็นวิวของโกเบและโอซาก้าได้ในมุมกว้างแบบ 360 องศา 
    ช้อปปิ้งที่ฮาเบอร์แลนด์แหล่งช้อปปิ้งและบันเทิงของย่านนี้ มีห้างสรรพสินค้าที่สร้างด้วยโมเสค 
    ริงกุ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ต  แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังอีกแห่งหนึ่งของโอซาก้า ตั้งอยู่ตรงข้ามกับท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โดยออกแบบให้มีลักษณะเหมือนกับเมืองท่าของสหรัฐอเมริกาและมีบรรยากาศแบบรีสอร์ท 
    ที่พัก KANSAI BEST WESTERN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า :  สนามบินคันไซ  - กรุงเทพฯ
DAY 5 : Hotel - Kansai Airport - Return to Bangkok By TG623 (11.00-15.45)

    เดินทางจากสนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย แอร์ เวย์  เที่ยวบินที่ TG623

No comments:

Post a Comment