Tuesday, May 5, 2015

อนุสรณ์สถานวีรชน (The Martyr's Shrine) ตั้งอยู่ด้านขวาถัดจากโรงแรมแกรนด์ในเขตจงซาน เมืองไทเป

อนุสรณ์สถานวีรชน

                อนุสรณ์สถานวีรชนเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งที่อยากจะแนะนำนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทัวร์ไต้หวันได้ลองเข้าไปชมและเข้าไปศึกษาประวัติและความเป็นมากันดูค่ะ

                อนุสรณ์สถานวีรชน(The Martyr's Shrine) ตั้งอยู่ด้านขวาถัดจากโรงแรมแกรนด์ในเขตจงซาน เมืองไทเป อนุสรณ์สถานวีรชนนั้นสร้างขึ้นเพื่อให้ระลึกถึงเหล่าวีรบุรุษที่เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องประเทศชาติ บ้านเมืองในสมัยที่มีการปฏิวัติล้มระบอบของราชวงศ์แมนจูและได้รวมประเทศกันต่อต้านประเทศญี่ปุ่นเรื่อยมาจนไปถึงยุคของการปราบปรามพวกคอมมิวนิสต์ อนุสรณ์สถานแห่งนี้เป็นที่สักการะดวงวิญญาณของเหล่าทหารหล้าที่ได้ปกป้องและสละชีวิตของตนเองจำนวนกว่า 330,000 คน ที่ต้องสังเวยชีวิตในช่วงสงครามของจีนกับญี่ปุ่น อนุสรณ์สถานแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1969 อนุสรณ์สถานแห่งนี้ถึงเป็นตัวบ่งชี้ว่าในครั้งหนึ่งของเกาะไต้หวันนั้นได้ผ่านการสูญเสียผู้คนไปมากน้อยขนาดไหน และบรรดาวีรชนพวกนั้นได้สร้างคุณประโยชน์อะไรให้กับประชาชนคนไต้หวันรุ่นหลังๆไว้บ้าง เรามาดูกันว่าภายในตัวอาคารนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง และมีอะไรที่น่าสนใจแก่การเข้ามาเข้าชมยังอนุสรณ์สถานแห่งนี้ ตัวอาคารหลักนั้นสร้างเลียนแบบจากพระราชวังไท่เหอ ที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์กู้กงในกรุงปักกิ่ง ผนังของอาคารทั้งสี่ด้านของตัวอาคารกลางนั้นจะประดับประดาไปด้วยรูปภาพและเกียรติประวัติของเหล่าวีรชนทั้งหลายให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาประวัติและความเป็นมาในการต่อสู้ การรบกันในสมัยก่อน จุดเด่นอีกหนึ่งประการของอนุสรณ์สถานแห่งนี้ก็คือ นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ไต้หวันสามารถชมการเปลี่ยนผลัดเวรยามของทหารที่อนุสรณ์สถานวีรชนแห่งนี้ที่ได้รับการฝึกฝนอย่างเคร่งครัดซึ่งเป็นภาพที่ดึงดูดบรรดานักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมาก และยังให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้อีกด้วย โดยจะมีพิธีผลัดเปลี่ยนเวรยามในทุกๆต้นชั่วโมง ซึ่งจะคล้ายคลึงกับพระราชวังบัคกิ้งแฮมในประเทศอังกฤษ ซึ่งการเปลี่ยนเวรยามนั้นจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ในรอบสุดท้ายนั้นจะเป็นเวลา 16.40 น.

               สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมาชมอนุสรณ์สถานวีรชนแห่งนี้ สามารถเดินทางมาโดยรถเมล์โดยสาร ซึ่งมีหลายสายมากเลยละคะที่ผ่านอนุสรณ์สถานวีรชนแห่งนี้ก็คือ สาย208 สาย 213 สาย 247 สาย 267 สาย 287 สาย 21 และสาย 42 ค่ะ อนุสรณ์สถานแห่งนี้ถือเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่สำคัญของเกาะไต้หวันมีทั้งเรื่องราวความเป็นมาอีกทั้งยังมีการเปลี่ยนเวรยามของทหารให้บรรดานักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทัวร์ไต้หวันได้ชมกัน อีกทั้งบรรยากาศก็ยังสวยงามเป็นอย่างมากจึงไม่อยากให้นักท่องเที่ยวพลาดกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้คะ

No comments:

Post a Comment