Wednesday, May 13, 2015

ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 11 วัน (TK)

ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 11 วัน (TK)
(PULLMANTUR - EMPRESS CRUISE)
มาลาก้า – ซาร์ดิเนีย – โรม – อายัคโซ่ (เกาะคอร์ซิก้า) – ปัลมา เดอ มายอร์กา – บาเลนเซีย
(บินเข้า - ออก มาลาก้า ประเทศสเปน)
(พักมาลาก้า 1 คืน ก่อนบินกลับ มีเวลาให้ช้อปปิ้งจุใจ)

No comments:

Post a Comment