Saturday, May 9, 2015

พระเจดีย์สินพยุเม เมืองมัณฑะเลย์

พระเจดีย์สินพยุเม สร้างขึ้นโดยพระเจ้าพะคยีดอทรงเมื่อปี พ.ศ. 2359 ก่อนที่จะเสด็จขึ้นเสวยราขย์ เจดีย์องค์นี้เปรียบเสมือนพระเจดีย์จุฬามณีที่ตั้งอยู่ทางเหนือของเขาพระสุเมรุที่เป็นศูนย์กลางของจักรวาลตามความเชื่อของศาสนาไตรภูมิพระร่วง

พระเจ้าพะคยีดอทรงสร้างเจดีย์องค์นี้เพื่ออุทิศให้กับพระชายาก็คือเจ้าหญิงสินพยุเมที่ได้สิ้นพระชนม์ไปแล้วและถึงแม้จะถูกทำลายไปเพราะแผ่นดินไหวแต่ก็ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่จนในปัจจุบันยังคงอยู่ในสภาพที่สวยงาม เมืองมัณฑะเลย์นั้นเคยเป็นราชธานีของพม่ามีอายุยาวนานประมาณ 150 ปี และเป็นเพียงเมืองที่ยังคงใช้ชื่อเดิมไม่มีการเปลี่ยนคำไปแค่อย่างใด ชื่อ มัณฑะเลย์นั้นอาจจะฟังดูแล้วโบราณประมาณเดียวกับแม่น้ำอิระวดีหรือเอยาวดี เสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของเมืองมัณฑะเลย์ก็คือการเป็นราชธานีแห่งสุดท้ายของพระราชวงศ์พม่า และนอกจากนี้นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์พม่ายังจะได้เห็นหมู่สถูปเจดีย์ที่มีให้นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์พม่าเห็นกันอยู่ทั่วและชาวพม่าที่ดูมีชีวิตชีวาเต็มไปด้วยน้ำใจ เมืองมัณฑะเลย์ตั้งอยู่ทางเหนือของย่างกุ้งห่างขึ้นมาประมาณ 620 กิโลเมตร และอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 80 เมตร ชาวพม่าถือว่ามัณฑะเลย์นั้นเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและพุทธศาสนาทั้งในอดีตและปัจจุบันของประเทศพม่า และนอกจากนี้ใจกลางเมืองมัณฑะเลย์ยังมีตลาดเซโจซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการค้าให้นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์พม่าได้เลือกชมสินค้ากันอีกมากมาย และนอกจากนี้ที่นี่ยังมีช่างฝีมือที่ผลิตงานตามวิธีโบราณซึ่งทำด้วยเงิน ทอง หินอ่อน กับสิ่ว เส้นด้าย และหูกทอผ้า สองฝั่งแม่น้ำอิระวดียังมีท่าเรือคั่นอยู่เป็นระยะๆ เรือนั้นจะขนข้าวผ่านไปมา

นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆในมัณฑะเลย์อย่าง เจดีย์เจาตอจีหรือที่เรียกกันว่าวัดหินใหญ่ภายในนั้นจะมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่แกะสลักจากหินอ่อนก้อนเดียว เนินเขามัณฑะเลย์มีความสูงประมาณ 236 เมตร ทางขึ้นนั้นเป็นบันไดที่มีหลังคาคลุมยาวไปถึงยอดเขาบันไดมี 1,729 ขั้น และยังมีศาลเล็กๆตั้งอยู่เป็นระยะ และมีศาลอยู่หลายหลังที่เป็นของฤาษีอู่ขั้นตี่ เป็นผู้ล่วงลับไปแล้ว บริเวณบนยอดเขายังมีวิหารหลังใหญ่แห่งแรกที่บรรจุพระบรมธาตุสามองค์ ของพระพุทธเจ้า นักท่องเที่ยวสามารถมองทัศนียภาพของตัวเมืองมัณฑะเลย์ ในตอนเย็นมองพระอาทิตย์ตก อีกสถานที่หนึ่งก็คือสะพาน อูเป็ง เป็นสะพานที่สร้างมาไม้สักที่นำมาจากพระราชวังในเมืองอังวะ ที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 200 กว่าปีที่แล้วซึ่งมีความยาว 1.2 กิโลเมตร พม่ายังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีกมากมายให้นักท่องเที่ยวได้ลองมาเที่ยวชมกัน ในแต่ละสถานที่นั้นก็มีประวัติศาสตร์และความเป็นมาต่างกัน

No comments:

Post a Comment