Tuesday, May 5, 2015

วัดพระถังซัมจั๋ง

วัดพระถังซัมจั๋ง

        วัดพระถังซัมจั๋ง เป็นอีกสถานที่ยอดนิยมที่มีนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ไต้หวันเดินทางชมที่วัดแห่งนี้กันเป็นจำนวนมาก

        พระถังซัมจั๋ง เมื่อประมาณ ค.ศ.602- ค.ศ.664 ซึ่งเป็นบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์ชื่อเดิมนั้นชื่อเสวียน จั้ง เป็นพระที่บำเพ็ญกุศล สมาธิตั้งแต่ยังเด็กแต่มีสิ่งที่ค้างคาอยู่ในใจก็คือการเดินทางอันเชิญพระไตรปิฎก ที่ชมพูทวีปเมื่อท่านโตขึ้นก็ได้ออกเดินทางโดยเขียนบันทึกเรื่องราวต่างๆที่ได้พบเจอระหว่างการเดินทางขึ้นเมื่อปี ค.ศ.464 ใช้ชื่อว่า ต้าถังซีโหยวจี้ มีความหมายว่าจดหมายเหตุการณ์เดินทางสู่ดินแดนตะวันตกของมหาราชวงศ์ถัง ในบันทึกนั้นได้กล่าวถึงการเดินทางไปพบกับประเทศต่างๆสภาพความเป็นอยู่ วัฒนธรรมที่หลากหลายและน่าสนใจ หนังสือ ต้าถังซีโหยวจี้ ได้แปลเป็นภาษาไทยและตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2547 โดย ซิว ซูหลุน ผู้ที่เป็นอาจารย์ชาวจีนที่สำเร็จการศึกษาภาควิชาภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มติชนมีความยาว 12 บรรพ จำนวนรวมแล้ว 520 หน้าผู้แปลนั้นใช้ชื่อภาษาไทยวิ ถังซัมจั๋ง จดหมายเหตุการณ์เดินทางสู่ดินแดนตะวันตกของมหาราชวงศ์ถัง พระถังซัมจั๋งบวชเณรตั้งแต่อายุ 13 ปี และมีความสามารถในการแสดงธรรมเป็นอย่างมาก ท่านจึงได้ตัดสินใจออกเดินทางไปแสวงธรรมในประเทศอินเดียที่มหาวิทยาลัยนาลันทาถึง 17 ปี ใช้ระยะเวลาไปกลับนานถึง 19 ปี ระยะทางกว่า 5 หมื่นลี้ นับว่าเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเป็นอย่างมาก ท่านเดินทางมาถึงเมืองหลวงของจีนคือเมืองฉางอานในปี พ.ศ.1188 ในสมัยของพระเจ้าถังไท่จง พระองค์เป็นนักปราชญ์ที่เลื่อมใสและศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงได้อุปถัมภ์การแปลพระไตรปิฎกจากภาษาสันสกฤตเป็นภาษาจีนและนอกจากนี้ยังได้อุปถัมภ์การเขียนบันทึกของพระถังซัมจั๋งจึงได้ปรากฏหนังสือเรื่อง ต้าถังซีวีจี้ ในรัชกาลต่อมา วัดพระถังซัมจั๋งแห่งนี้มีชื่อเป็นภาษาจีนกลางว่า ต้าเยี่ยนถ่า ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับพระถังซัมจั๋งภิกษุที่เดินทางไปศึกษาพระธรรมที่ประเทศอินเดีย นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ไต้หวันจะเห็นได้ว่าวัดแห่งนี้มีศาสนสถานที่สำคัญอยู่มากมายอาทิ เจดีย์หรือถะ ซึ่งมีตำนานเล่ากันต่อๆมาว่าพระถังซัมจั๋งได้สร้างเจดีย์นี้ขึ้นมาตรงตำแหน่งที่มีห่านป่าตกลงมาซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นับว่าแปลกมากและยังเชื่อกันว่าห่านป่าตัวนั้นเป็นพระโพธิสัตว์ พระถังซัมจั๋งจึงได้สร้างเจดีย์เพื่อเป็นการระลึกถึงพระโพธิสัตว์พระองค์นั้น รวมไปจนถึงใช้พระเจดีย์เป็นที่เก็บรักษาพระบรมธาตุรวมทั้งพระคัมภีร์ที่อันเชิญมากจากประเทศอินเดีย

        นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ไต้หวันจะเห็นได้ว่าพระถังซัมจั๋ง เป็นพระสงฆ์ที่ใฝ่ในการศึกษา ท่านได้เรียบเรียงบันทึกเกี่ยวกับพุทธศาสนาในอินเดีย ถวายแด่พระเจ้าถังเกาจง พระจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ถังในเวลานั้น และยังมีบทความที่ได้เขียนไว้อีกมากมาย จึงได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักปราชญ์รุ่นหลังเป็นจำนวนมาก พระถังซัมจั๋งได้รับการยกย่องเคารพนับถือเป็นอย่างมาก

No comments:

Post a Comment