Tuesday, May 5, 2015

เขตุบังลี

เขตุบังลี                เขตบังลี (Bangli) ลักษณะภูมิศาสตร์นั้นเป็นภูเขาไฟและจะอยู่ตรงกันข้ามกับนาขั้นบันได ซึ่งเป็นภูมิทัศน์ที่งดงามเป็นอย่างมาก เขตบังลียังเป็นต้นกำเนินของแม่น้ำที่หลากหลายสายในบาหลี นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทัวร์บาหลีที่เข้าสู่เขตบังลีส่วนใหญ่แล้วมักจะเดินทางจากเกียนยาร์ ซึ่งระหว่างทางนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์บาหลีจะได้พบกับบรรยากาศของภูเขากับชายทะเล และจะมีนาขั้นบันไดตลอดสองข้างทาง สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเขตบังลีมีดังนี้

                ปุระเคเฮน (Pura Kehen)วัดแห่งนี้เป็นวัดที่เก่าแก่และมีขนาดใหญ่มากอีกวัดหนึ่งในบาหลี วัดปุระเคเฮนมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและไม่เหมือนใคร นอกจากนี้ยังมีความเชื่อกันว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพเจ้าแห่งไฟ นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์บาหลีส่วนใหญ่ก็มักจะมาชมความงดงามของวัดแห่งนี้ บรรยากาศภายในวัดก็สวยงามต้นไทรและสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่อย่าง ศาลาเมรุที่มีหลังคา 11 ชั้น สร้างขึ้นเพื่อถวายพระศิวะ อีกทั้งยังมีแท่นบูชาจำนวนมากที่ได้สร้างไว้เพื่อถวายเทพเจ้าแห่งภูเขา วัดแห่งนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

                ปากปล่องภูเขาไฟบาตูร์ (Batur Crater Area)บริเวณปากปล่องภูเขาไฟบาตูร์นั้นเกิดจากภูเขาไฟที่ระเบิดเมื่อประมาณ 30,000 ปีก่อนในบริเวณนี้มีหมู่บ้านเพเนโลกัน (Penelogan Batur) และคินตามณี (Kintamani)ในแต่ละหมู่บ้านนั้นจะมีทัศนียภาพที่สวยงามเป็นอย่าง อีกทั้งยังมีทั้งร้านขายผลไม้เมืองหนาวต่างๆและสดๆ และระหว่างทางนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์บาหลีก็จะได้พบกับ

                ปุระอูลันดานูบาตูร์(Pura Ulun Danu Batur) วัดแห่งนี้เป็นวัดที่มีขนาดใหญ่และมีความสำคัญเป็นอันดับที่ 2 รองมาจากวัดเบซากี ซึ่งมีวัดอยู่ภายในถึง 9 วัด และนอกจากนี้ยังเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธ์ตามความเชื่อของคนบาหลี บรรยากาศภายในวัดนั้นก็ดีมากๆด้วย เนื่องจากวัดนั้นอยู่บนที่สูงจึงถูกหมอกปกคลุมไปทั่วบริเวณ

                ทะเลสาบบาตูร์ (Batur Lake) ถือว่าเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในบาหลี ชาวบาหลีนั้นเชื่อกันว่าทะเลสาบแห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นที่สถิตย์ของเทวีดานู ซึ่งเป็นเจ้าหญิงแห่งทะเลสาบ ทะเลสาบแห่งนี้เกิดจากน้ำ 11 แห่ง แต่น้ำไม่มีที่ไหลออก เชื่อกันว่าน้ำในทะเลสาบนั้นซึมผ่านชั้นดินและกลายเป็นน้ำพุที่ปรากฏในที่อื่นๆของเกาะ ทะเลสาบแห่งนี้มีจุดชมวิวที่สวยงามหลายแห่งและนอกจากนี้นังมีหมู่บ้านริมทะเลสาบ (Trunyan Village) เป็นหมู่บ้านที่นับถือผีแบบโบราณและมีธรรมเนียมการทิ้งศพให้แห้งบนดินก่อนนำไปฝัง

        เขตบังลีนั้นล้วนมีแต่สถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะชอบมาทัวร์บาหลีกันที่นี่เนื่องจากมีทัศนียภาพที่งดงามเป็นอย่างมาก

No comments:

Post a Comment