Tuesday, May 5, 2015

ข้อมูลที่ควรทราบก่อนที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางไปทัวร์พม่า

  ข้อมูลที่ควรทราบก่อนที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางไปทัวร์พม่า ซึ่งก็มีอยู่หลายอย่างเลยทีเดียว อยากมาแนะนำในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวในพม่าว่านักท่องเที่ยวจะต้องปฏิบัติตนอย่างไร แต่งการอย่างไร และในเรื่องของเงินตรา อาหาร และยา ด้วยเพื่อความสะดวกสบายในการทัวร์พม่าคะ

        การแต่งกาย ศาสนสถานของพม่าเกือบทุกแห่งล้วนแต่จะห้ามในเรื่องของการสวมกางเกงขาสั้นหรือกระโปรงสั้นเข้าไป นักท่องเที่ยวที่เป็นสุภาพสตรีควรสวมกางเกงขายาวบางสถานที่อาจจะมีบริการผ้าถุงให้เช่าให้สวมทับกางเกงขาสั้นหรือกระโปรงสั้น นอกจากนี้จะต้องถอดหมวก ถอดแว่นดำก่อนที่จะเข้าไปยังศาสนาสถานต่างๆอีกด้วย รองเท้านักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องถอดออกก่อนที่จะเข้าไปในเขตศาสนสถานตั้งแต่บริเวณด้านนอกรวมไปถึง ถุงเท้า ถุงน่อง ต้องเดินเท้าเปล่าเข้าไปเท่านั้นที่นี่มีธรรมเนียมที่เคร่งคัดมากตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้ว หากนักท่องเที่ยวไม่ทำตามจะมีขาวพม่าเข้ามาตักเตือน ในเรื่องของการถ่ายรูป วีดิโอยางแห่งอาจจะต้องเสียค่าธรรมเนียมด้วย บางที่ก็ห้ามถ่าย อย่างเช่น พิพิธภัณฑ์ย่างกุ้ง นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์พม่าจะต้องฝากกล้องไว้กับเจ้าหน้าที่เท่านั้น และที่สำคัญศาสนสถานบางแห่งก็ห้ามสุภาพสตรีเข้าไปในเขตหวงห้ามอย่างเช่น ห้ามขึ้นไปปิดทองที่องค์พระมหามุนี มัณฑะเลย์ และที่องค์พระธาตุอินทร์แขวน หรือเขตห้ามเข้าองค์พระมหาเจดีย์ชเวดากองและองค์พระเจดีย์ชเวซิกอง ต่อมาเป็นเรื่องของเงินสด โดยทั่วไปแล้วจะไม่รับเงินไทย นักท่องเที่ยวสามารถแลกกับไกด์หรือทัวร์ที่มาด้วย หรือจะแลกที่ธนาคารก็จะได้อัตราเป็นทางการซึ่งจะแพงกว่าที่แลกกับบริษัททัวร์ ข้อควรระวัง อย่าแลกเงินกับชาวบ้านที่เข้ามาขอแลกเพราะอาจจะได้รับเงินปลอม เงินที่ยกเลิกไปแล้วและอาจจะถูกตำรวจจับ ในเรื่องของเครื่องประดับของมีค่าต่างๆอยากแนะนำว่าควรมีติดตัวให้น้อยที่สุดเพราะจะเกิดความวุ่นวายมากในการแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรเวลาเข้าเมือง และเรื่องที่ขาดไม่ได้ก็คือยารักษาโรค นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปทัวร์พม่าควรเตรียมยาให้พร้อมตามระยะทางเพราะในพม่านั้นยังไม่ทันสมัยและขาดแคลนในย่างกุ้งก็มีสถานพยาบาลอยู่ไม่กี่แห่ง นักท่องเที่ยวควรจะเตรียมยาเบื้องต้นติดตัวไว้อย่าง เช่น ยาแก้ไข้หวัด ยาแก้ท้องเสีย และยาประจำตัวไปด้วย และควรเลือกรับประทานอาหารที่สะอาด

        การซื้อสินค้าโบราณ บางประเภทอาจจะเป็นสิ่งต้องห้ามและห้ามนำออกนอกประเทศนักท่องเที่ยวควรจะตรวจสอบให้ดีเสียก่อนที่จะตัดสินใจซื้อและถ้าจะเลือกซื้อของควรมีใบเสร็จหรือใบอนุญาตนำออกอย่างถูกต้องจากทางร้านค้า รวมไปจนถึงร้านที่ขายพวกอัญมณีบางชนิด หากนักท่องเที่ยวไม่แน่ใจควรยกเลิกการซื้อเลยจะดีกว่า เรื่องการจราจรในพม่าให้ขับรถชิดเลนขวาตรงข้ามกับไทยเพราะฉะนั้นเวลาข้ามถนนระมัดระวังด้วยคะ

No comments:

Post a Comment