Tuesday, May 5, 2015

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค เมืองไทเป Taiwan

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค เมืองไทเป

        อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คเป็นสถานที่ที่อยากจะแนะนำนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปทัวร์ไต้หวันได้รู้จักกันคะ สถานที่แห่งนี้เป็นอีกสถานที่ที่มีความสำคัญของไต้หวันอีกเช่นกัน เมื่อเดินทางไปทัวร์ไต้หวันแล้วไม่อยากให้นักท่องเที่ยวพลาดกับการไปเยือนยังสถานที่แห่งนี้

        อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตั้งอยู่ในเมืองหลวงไทเป โครงสร้างอาคารนั้นเป็นอาคารสีขาวทั้งสี่ด้าน ซึ่งมีความใหญ่โตมาก สามารถสะดุดตานักท่องเที่ยวได้ตั้งแต่ไกล ส่วนหลังคานั้นมีสีน้ำเงินตั้งอยู่อย่างโดดเด่น ณ บริเวณพื้นที่ของเขตจงเจิ้นของเมืองไทเป อนุสรณ์สถานแห่งนี้มีอาคารขนาดใหญ่ตั้งขนาบข้างทั้งสองด้านทั้งด้านซ้ายและด้านขวาคือตึกNational Theater และ National Concert Hall ส่วนบริเวณรอบๆนั้นจะมีสวนสาธารณะที่ชาวไทเปนิยมมาเดินออกกำลังและสูดอาการบริสุทธิ์ยามเช้า อนุสรณ์สถานแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเช็ค ซึ่งอนุสรณ์สถานแห่งนี้ใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 3 ปี และสร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2523 อนุสรณ์สถานแห่งนี้มีพื้นที่ทั้งหมดโดยประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยจะมีรูปปั้นที่สร้างขึ้นมาจากโลหะสัมฤทธิ์ ตัวตึกนั้นมีสีขาว หลังคาปูหระเบื้องสีน้ำเงิน ผนังนั้นทำจากหินอ่อน บริเวณของสนามหญ้ามีสวนดอก 3 สีซึ่งเป็นสีเดียวกับสีของธงชาติไต้หวันซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของเท้าฟ้า พระอาทิตย์และเลือดเนื้อที่สูบสิ้นไป ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพ ความเสมอภาคและภราดรภาพ เมื่อนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ไต้หวันเมื่อเดินเข้าไปภายในอาคารหลักซึ่งตั้งอยู่อย่างดึงดูดใจภายในนั้นเมื่อเดินขึ้นบันไดขั้นสุดท้ายจะเห็นรูปปั้นของเจียงไคเช็คในอิริยาบถที่นั่งอยู่ในชุดประเพณีนิยมของชาวจีน รูปปั้นนี้ทำมาจากทองสำริดขนาดใหญ่ นักท่องเที่ยวที่ได้เข้าไปชมในอนุสรณ์สถานแห่งนี้จะต้องให้ความเคารพสถานที่ห้ามส่งเสียงดัง และห้ามประพฤติกิริยาที่ไม่เหมาะสมโดดเด็ดขายเพราะภายในนี้มีทหารเดินเปลี่ยนผลัดและดูแลเหมือนกับพระราชวังในที่ต่างๆอยู่ตลอดเวลา ในส่วนของด้านล่างของตึกนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและประวัติความเป็นมาของการพัฒนาการของไต้หวัน

        ชาวไต้หวันจะได้ตระหนักถึงความสำคัญของอดีตประธานาธิบดีคนนี้ว่าเป็นผู้ที่สมควรแก่การยกย่องและศรัทธาหรือไม่ หรือว่าเขาเป็นเพียงผู้ที่หนี้ภัยมาจากประเทศจีนพร้อมทั้งนำความคิดที่แปลกใหม่แล้วมาอาศัยอยู่ในเกาะไต้หวันแห่งนี้เพราะแท้จริงแล้วเจียงไคเช็คนั้นได้หนี้ภัยมาและได้เปลี่ยนแปลงชีวิตดั้งเดิมของคนไต้หวันไปเพียงเพราะเขาคนเดียว เมื่อไม่นานมานี้สถานที่แห่งนี้ได้ถูกเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า ว่า National Taiwan Democracy Memorial Hall

No comments:

Post a Comment