Tuesday, May 5, 2015

วัดอันดอว์เทียน หรือวัดพระทันตธาตุ

 วัดอันดอว์เทียน หรือวัดพระทันตธาตุ หากนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์พม่าสังเกตดูวัดแห่งนี้จะติดกับวัดซิตตองพญานั่นเอง วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี ค.ศ.1521 เพื่อเป็นที่บรรจุพระบรมทันตธาตุที่ได้รับมาจากศรีลังกาเมื่อปี ค.ศ.1596 และได้รับการบูรณะขึ้นใหม่จนมีรูปทรงที่เป็นองค์พระธาตุเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมอย่างที่ผู้ที่ทัวร์พม่าได้เห็นกันในปัจจุบัน

        พระพุทธรูปที่เห็นกันที่ประดิษฐานอยู่ที่ผนังจะเป็นพระพุทธรูปในอิริยาบถประทับนั่งและยืน ที่สร้างไว้เว้นเป็นช่องๆ ภายในอุโบสถจะมีพระพุทธรูปประมาณ 175 องค์ และในปัจจุบันพระบรมทันตธาตุได้ถูกย้านไปประดิษฐานที่วัดปัญธุละซึ่งเป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูป 1 ใน 5 ขององค์พระพุทธรูปมหาจารย์ชื่อว่า พระพุทธรูปจันทรมุณี วัดทุกขันธ์เทียน วัดนี้อยู่ไม่ไกลจากวัดซิตตองพญาสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2113 วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาลักษณะจะคล้ายๆกับวัดซิตตองพญาซึ่งก็ตั้งอยู่บนเนินเขาเช่นกัน และยังมีบ่อน้ำโบราณขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านยังใช้กันอยู่ และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทัวร์พม่ายังจะได้เห็นชาวบ้านที่มาตักน้ำโดยจะใช้หม้อน้ำถือไว้บนหัวใส่น้ำกลับบ้าน ในสมัยก่อนจะใช้หม้าดิน ลักษณะของเจดีย์วัดนี้จะมีลักษณะคล้ายๆกับวัดซิตตองพญา ภายในก็สร้างเป็นอุโมงค์หลังคาทรงโค้งคล้ายจอมปลวกแต่ขนาดจะเล็กกว่าที่วัดซิตตองพญานอกจากนี้ยังมีรูปปั้นแกะสลักเป็นผู้หญิงที่กำลังบูชาพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ตามช่องของผนัง นอกจากนี้ยังมีภาพแกะสลักต่างๆ แสดงในเรื่องของการแต่งกาย ตลอดจนมวยผมของหญิงชาวยะไข่โบราณ ภาพสลักในวัดทุกขันธ์เทียนนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์พม่าจะเห็นว่าภาพแต่ละภาพนั้นจะเป็นภาพของผู้คนในยุคนั้นซึ่งจะแตกต่างจากภาพสลักที่วัดซิตตองพญาที่ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นภาพแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา และส่วนใหญ่วัดต่างๆในเมืองมะรัคอูจะมีภาพแสดงเรื่องราวในศาสนาฮินดู ศาสนาพุทธนิกายมหายาน และภาพชีวิตในราชสำนักในอดีต ข้อแตกต่างอีกประการของเจดีย์ที่วัดนี้คือ

        ภายนอกเจดีย์มีเจดีย์ประกอบ เพียง 4เจดีย์ ก็คือ วิหารเลย์ยาตนะสร้าง พ.ศ.1973จัตตุวิหารทรงแปดเหลี่ยมมีพระพุทธรูปประดิษฐานโดยรอบแกนเจดีย์ ทั้งหมด 8องค์ และที่ผนังจะมีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปองค์เล็กอีก 28องค์ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างยุคแรกๆของเมืองมรัคอู เจดีย์รัตนะบุญอยู่ทางทิศเหนือของวัดสร้างประมาณปี พ.ศ.2155 ลักษณะเป็นกลุ่มเจดีย์ที่ล้อมรอบด้วยเจดีย์เล็ก 24องค์ ที่ยอดเจดีย์มีฉัตรสีทองประดิษฐานอยู่ เจดีย์ศากยะมนังสร้างปี ค.ศ.1629รูปทรงของเจดีย์นั้นเป็นแบบย่อมุมซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและไทใหญ่มียักษ์เฝ้าประตู เป็นปูนปั้น 2ตน นั่งอยู่ใต้ศาลาไม้ชันเข่าข้างหนึ่งที่มือถืออาวุธคล้ายกริช และเจดีย์ลองบัณพย็อค เจดีย์ศิลาทรงแปดเหลี่ยมสร้างเมื่อปี ค.ศ.1525เจดีย์องค์นี้มีลวดลายปูนปั้นที่สวยงามประดับตามซุ้มประตู และที่กำแพงภายนอกตกแต่งไปกระจกสีที่นำเข้ามาจากเบลเยี่ยม

No comments:

Post a Comment