Saturday, May 9, 2015

วัดโกตองพญา (Kothaung Paya) และวัดซิตตองพญา

เมืองมรัคอูนั้นมีวัดที่น่าสนใจที่อยากมาแนะนำนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมาทัวร์พม่าให้ได้รู้จักกันก็คือ วัดโกตองพญา หรือวัดพระเก้าหมื่น และวัดซิตตองพญา หรือ สิทธิ์ตวงพญา วัดพระแปดหมื่น

วัดโกตองพญา (Kothaung Paya) หรือวัดพระเก้าหมื่น วัดแห่งนี้ถือเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองมรัคอู อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2096 และยังเป็นวัดประจำรัชสมัยของพระเจ้ามินไตกา พระองค์ต้องการสร้างวัดนี้ให้ยิ่งใหญ่กว่าวัดซิตตองพญาที่สร้างขึ้นโดยบิดาของพระองค์ เพราะได้เชื่อว่าความยิ่งใหญ่สมัยของพระบิดาเกิดจากการสร้างวัดและวัดนั้นจะช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้ายได้ แต่พระองค์นั้นขึ้นครองราชย์ได้เพียง 2ปีกว่าๆ ก็สวรรคต ทำให้วัดไม่เสร็จ ลักษณะของวัดในปัจจุบันก็มีอาณาเขตเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ่ อยู่กลางนาของชาวบ้านแถวนั้น ที่ฐานของเจดีย์จะมีเจดีย์เล็กจำนวนมากเรียงกันอยู่และซ้อนกันเป็นแถว 5แถว ซึ่งถูกสร้างไว้โดยรอบทั้ง 3ด้าน ยกเว้นทางทิศตะวันตก หากนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์พม่ายืนมองจากฐานในระยะใกล้มากจะมองไม่เห็นยอดของเจดีย์ เมื่อนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์พม่าเดินขึ้นบันไดหินไป ณ ลานจะเห็นเจดีย์องค์ประธานขนาดใหญ่ตั้งตรงกลาง และจุดเด่นที่น่าชมก็คือ วิหารขนาดใหญ่ที่อยู่บนลานชั้นแรกสร้างจากหินทรายผสมซีเมนต์ ลักษณะคล้ายอุโมงค์ทางเข้ามีอยู่ 2ทางคือด้านซ้ายและขวา และมีองค์พระที่สร้างจากหินทรายงดงามมากนั่งอยู่บนบัลลังก์อยู่หน้าอุโมงค์ทางเข้า เมื่อเดินผ่านเข้าไปภายในอุโมงค์ จะพบพระพุทธรูปองค์ใหญ่เรียงกันอยู่และตลอดแนวผนังวิหารด้านหลังองค์พระจะมีพระพุทธรูปแกะสลักนูนต่ำอยู่บนผนังองค์เล็กมากมาย และนี่ก็เป็นที่มาของชื่อ วัดพระเก้าหมื่น ภายในวิหารนั้นยังมีพระพุทธรูปแกะสลักถึง 90,000องค์เลยทีเดียว

วัดซิตตองพญา หรือ สิทธิ์ตวง พญา (Shitetaung Paya) วัดแปดหมื่น วัดแห่งนี้อาจจะเป็นที่รู้จักในชื่อ วัดแห่งชัยชนะ วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาและฉลองชัยชนะ 12 แคว้นในอาณาจักรเบงกอล สร้างโดยพระเจ้ามินบินกษัตริย์องค์ที่ 13ของอาณาจักรมรัคอูเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุด พระองค์เป็นพระราชบิดาของพระเจ้ามินไตกา ผู้สร้างวัดพระเก้าหมื่น วัดแห่งนี้สร้างอยู่บนเนินเขามีระเบียงที่คดเคี้ยวคล้ายๆอุโมงค์ มีความยาวด้านละเกือบ 100เมตร ประดับไปด้วยรูปจิตรกรรมนูนสูงเกี่ยวกับพุทธชาดก และยังมีหลุมตะเกียงจำนวนถึง 1,104หลุม ภายในวัดนั้นประกอบไปด้วยเจดีย์ขนาดใหญ่ที่ถูกล้อมรอบไปด้วยเจดีย์เล็กจำนวนมากเหมือนเขาวงกต เจดีย์องค์เล็กแปลกตาอยู่ที่ระเบียงทิศเหนือและทิศใต้ ภายในอุโมงค์แบ่งเป็น 3ชั้น  2ชั้น รอบนอกสร้างเป็นรูปตัวยูผนังทั้งสองข้างเจาะเป็นช่องและเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปช่องละ 1องค์ สลับกับงานแกะสลักเป็นรูปเทพ ยักษ์ และสัตว์ในจินตนาการ อุโมงค์ชั้นในสุดเป็นชั้นเชื่อมต่อกับวิหารลักษณะเหมือนอุโมงค์ขนาดใหญ่ ใต้ฐานเจดีย์นั้นเป็นที่ประดิษฐานพระประธานองค์ใหญ่ มีความสูง 9ฟุต และมีองค์พระขนาดเล็ก 84,000องค์ ตั้งอยู่ในช่องโพรงทีสร้างไว้รอบอาคาร และเป็นฐานของเจดีย์องค์ประธาน จึงเป็นที่มาของชื่อวัดพระแปดหมื่น ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์พม่าจะเห็นว่าสถานที่แห่งนี้ยังใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอยู่

No comments:

Post a Comment